• طرح برنزی (برنامه ورزش در خانه)

  $ 70,000  

  • یک ماه
  • 4 برنامه‌ی غذایی هفتگی متفاوت با در نظر گرفتن غذاهای انتخابی شما ❌
  • فیلم‌های ورزشی روزانه و متنوع ✅
  • فیلم ورزش‌های مخصوص برای رفع چاقی موضعی (با توجه به وضعیت بدن شما) ✅
  • برنامه‌ی دیتوکس (نوشیدنی سالم) ✅
  • دستورتهیه غذاهای انتخابی ❌
  • پیگیری هفتگی توسط مشاوران حرفه‌ای ✅
  • پشتیبانی آنلاین ✅
 • طرح نقره‌ای (برنامه‌ی غذایی)

  $ 120,000  

  • یک ماه
  • 4 برنامه‌ی غذایی هفتگی متفاوت با در نظر گرفتن غذاهای انتخابی شما ✅
  • فیلم‌های ورزشی روزانه و متنوع ❌
  • فیلم ورزش‌های مخصوص برای رفع چاقی موضعی (با توجه به وضعیت بدن شما) ❌
  • برنامه‌ی دیتوکس (نوشیدنی سالم) ✅
  • دستورتهیه غذاهای انتخابی ✅
  • پیگیری هفتگی توسط مشاوران حرفه‌ای ✅
  • پشتیبانی آنلاین ✅
 • طرح طلایی (برنامه‌ی غذایی + ورزش در خانه)

  $ 160,000  

  • یک ماه
  • 4 برنامه‌ی غذایی هفتگی متفاوت با در نظر گرفتن غذاهای انتخابی شما ✅
  • فیلم‌های ورزشی روزانه و متنوع ✅
  • فیلم ورزش‌های مخصوص برای رفع چاقی موضعی (با توجه به وضعیت بدن شما) ✅
  • برنامه‌ی دیتوکس (نوشیدنی سالم) ✅
  • دستورتهیه غذاهای انتخابی ✅
  • پیگیری هفتگی توسط مشاوران حرفه‌ای ✅
  • پشتیبانی آنلاین ✅
 • طرح الماس (برنامه‌ی غذایی + ورزش در خانه)

  $ 250,000  

  • یک ماه
  • 4 برنامه‌ی غذایی هفتگی متفاوت با در نظر گرفتن غذاهای انتخابی شما ✅
  • فیلم‌های ورزشی روزانه و متنوع ✅
  • فیلم ورزش‌های مخصوص برای رفع چاقی موضعی (با توجه به وضعیت بدن شما) ✅
  • برنامه‌ی دیتوکس (نوشیدنی سالم) ✅
  • دستورتهیه غذاهای انتخابی ✅ + طرز تهیه غذاهای رژیمی
  • پیگیری هفتگی تلفنی توسط مشاور ارشد
  • پشتیبانی آنلاین ✅