درباره ما

فیت اَند فان

وقتی در مورد رژیم و وزن صحبت میشه، قضیه مهمتر از یک سری عدد و لیست غذاها هست؛ ما با یک انسان با بسیاری از ویژگی‌های پیچیده مثل فکر و روان، فرهنگ، عادات و سلیقه‌های غذایی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی سر و کار داریم.

مجموعه‌ی Fit and Fun در سال 98 با هدف نگاهی کلی و جامع به تمامی این جنبه‌ها تشکیل شده‌است. سلامتی شما مهمترین اولویت مجموعه‌ی فیت اَند فان است.

زیر نظر دکتر ثنایی

جراح پلاستیک و زیبایی

تغییر با یک خواسته شروع میشه، نیاز به اراده داره و همیشه دشواره. همه ما برای تغییر به کمک نیاز داریم. به همراهی نیاز داریم. ما اینجاییم که کمکتون کنیم، که همراهتون باشیم.